Etusivu

JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH
http://jecer.org/fi/

Varhaiskasvatuksen Tiedelehti, JECER julkaisee varhaiskasvatukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Lehti on kansainvälinen referee-arviointiin perustuva julkaisu, jonka artikkelit ovat suomenkielisiä tai englanninkielisiä. Sen julkaisualaan kuuluu varhaiskasvatuksen tutkimus ja varhaiskasvatusalan ilmiöiden teoreettinen ja historiallinen tarkastelu. Julkaisu on tarkoitettu varhaiskasvatuksen tutkijoille, kouluttajille ja opiskelijoille sekä alan ammattilaisille, päätöksentekijöille, hallinnossa ja suunnittelussa työskenteleville sekä vanhemmille. JECER on Julkaisufoorumin tasoluokituksen tasolla 1.

Lehti on laaja-alainen varhaiskasvatuksen tiedelehti, jonka intressipiiriin kuuluu alle 8-vuotiaiden lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen kysymykset. Lehti tarkastelee varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisia, pedagogisia, ammatillisia ja koulutuksellisia kysymyksiä sekä varhaiskasvatuksen organisointiin ja johtajuuteen liittyviä teemoja.

Lehden tarkoituksena on uuden tiedon välittäminen, tieteellisen keskustelun edistäminen ja kentän palveleminen varhaiskasvatuksen kehittämisessä. Lehti tarjoaa avoimen oppimisympäristön ja vertaisoppimisen foorumin, jonka kautta lukijat voivat oppia toisiltaan, jakaa osaamistaan ja kehittää varhaiskasvatusta. Lehden tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen tutkimuksen tunnettavuutta ja saavutettavuutta ja mahdollisuuksia tutkimusperustaiseen päätöksentekoon ja laadun kehittämiseen varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on viestittää uudesta varhaiskasvatuksen tutkimuksesta ja avata kansainvälisiä näkökulmia varhaiskasvatukseen.

JECERin uusin numero

2017 – vsk. 6, nro 2
Teemanumero Varhaiskasvatuksen ammatillisuus
Vierailevat toimittajat: Päivi Kupila and Zsuzsa Millei, Tampereen yliopisto

JECERin tulevat numerot

2018 – vsk. 7
Numero 1 on avoin teemoiltaan JECERin julkaisuohjeiden mukaan.
Käsikirjoitusten jättö: 30. tammikuuta 2018 mennessä JECERin toimittajalle: s-posti: leena.m.turja@jyu.fi.
Hyväksytyt artikkelit julkaistaan verkossa joustavalla aikataululla elokuun 2018 loppuun mennessä.

Numero 2 on teemanumero: Lasten sosioemotionaalinen kehitys ja sen tukeminen
Vierailevat toimittajat: Merja Koivula ja Marja-Leena Laakso, Jyväskylän yliopisto ja Kerttu Huttunen, Oulun yliopisto
Ilmoitus hyväksytyistä abstrakteista: tammikuun alussa 2018
Käsikirjoitusten jättö: 30. huhtikuuta 2018 mennessä Merja Koivulalle, s-posti: merja.e.koivula@jyu.fi.
Hyväksytyt artikkelit julkaistaan verkossa marras-joulukuussa 2018.

Johanna Heikka
päätoimittaja
johanna.heikka@uef.fi
KT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto