Arvioitsijoille

Varhaiskasvatuksen Tiedelehti, JECER, julkaisee teoreettisia ja tutkimusartikkeleita laaja-alaisesti koskien 0-8-vuotiaiden lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Monet erilaiset lähestymistavat ovat tervetulleita (mm. yhteiskunnallinen näkökulma lapsuuteen, varhaisvuosien pedagogiikka, asiantuntijuudessa kehittyminen ja ammatillinen koulutus sekä johtajuuden kysymykset varhaiskasvatusorganisaatioissa). Kohderyhmänä ovat alan tutkijat, kouluttajat, varhaiskasvattajat ja opiskelijat sekä varhaiskasvatusorganisaatioiden suunnittelijat, päättäjät ja hallinnoijat kuten myös vanhemmat.

Artikkeliehdotukset annetaan tunnistamattomana kahden toisistaan riippumattoman arvioitsijan arvioitavaksi. Arviointi tehdään nimettömänä. Arvioinnissa otetaan huomioon sekä artikkelin tieteelliset ansiot että sen luettavuus ja soveltuvuus lehden julkaisualaan. Pyydämmekin kiinnittämään huomiota myös kirjoitusasuun, josta löytyy lisätietoa kirjoittajille tarkoitetuista ohjeista (For Writers). Kirjoittaja vastaa itse tekstinsä kielenhuollosta ennen artikkelin lähettämistä arvioitavaksi. Arvioinnissa käytettävä lomake on ladattavissa tästä.