JECER 3(2), 2014

Sisällys JECER 3(2), 2014

1. Kirja kasvun välineenä – suomenkieliset ensikirjat 1970–2010-luvuilla

Suvilehto, P. JECER 3(2), 2014, p. 2–26.

Ensikirjaa jaettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1979, kun neuvolajärjestelmä halusi sisällyttää äitiyspakkauksiin vauvoille kohdennetun kirjasen. Lapsen kielenkehityksen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta kirjallisuuden avulla on sittemmin oltu kiinnostuneita tutkimuksen kentällä. Tässä artikkelissa tarkastellaan aluksi ensikirjan ja kuvakirjan määritelmiä. Tutkimus antaa käsityksen siitä, millaisia ensikirjoja Suomessa on ilmestynyt pääosin suomalaisilta tekijöiltä 1970–2010 vuosikymmeninä, ja artikkelissa painottuu kirjallisuudentutkimuksen näkökulma.

2. Metodologisia haasteita ja kysymyksiä lasten tutkimushaastattelussa

Roos, P. & Rutanen, N. JECER 3(2), 2014, p. 27–47.

Tämä metodologinen artikkeli keskittyy alle kouluikäisten lasten yksilöhaastattelun prosessiin ja kulkuun. Artikkelimme osallistuu erityisesti monitieteisen lapsuudentutkimuksen alueella käytyyn keskusteluun lasten osallisuudesta ja ”äänen kuulemisesta” tutkimusprosesseissa. Pohdimme kerronnallisen haastattelun soveltuvuutta lasten näkökulman esille tuomisessa. Paneudumme artikkelissamme tarkastelemaan haastattelun rakentumista: miten se alkaa, mitä sen aikana tapahtuu sekä milloin ja miten haastattelu loppuu.

3. Matematiikkainterventio heikkojen ensiluokkalaisten oppimisen tukena

Väisänen, E. & Aunio, P. JECER 3(2), 2014, p. 48–75.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin Minäkin lasken! –harjoitusohjelman sovelluksen vaikuttavuutta ensimmäisen luokan heikkojen oppilaiden oppimiseen.