JECER 4(1), 2015

Sisällys JECER 4(1), 2015

1. Family Day Care in Germany – the gap between vision and reality

Schoyerer, G. & Weimann-Sandig, N. JECER 4(1), 2015, p. 2–21.

In Germany, family day care has dominated for a long time as a more or less informal provision of childcare. With massive legal changes in the system of Early Childhood Educa-tion and Care (ECEC) since 2006, family day care became a part of the formal ECEC system and has now the same comprehensive legal tasks of education and care. This leads both to profound changes and to challenges for the system of family day care.This report provides an overview of current developments in family day care in Germany and the perspectives of its enhancement.

2. Osallisuuspuhetta integroidussa erityisryhmässä

Syrjämäki, M. JECER 4(1), 2015, p. 22–41.

Tässä artikkelissa keskitytään lasten osallisuutta ja sen mahdollisuuksia kuvaavaan puheeseen ja sen kautta muodostuviin merkityksiin. Osallisuus nähdään tässä moniulotteisena käsitteenä, jonka keskiössä on lapsen kokemus mukana olosta ja vaikuttamisesta. Aineistona on neljä keväällä 2012 päiväkotien integroiduissa erityisryhmissä tuotettua haastattelua. Metodologisena lähestymistapana on diskurssianalyysi, joka on rakentunut kriittisen diskurssianalyysin ja diskursiivisen psykologian lähtökohtien sekä Wahlströmin (1992) käyttämän semanttisen mallin pohjalta.

3. Work Demands and Resources, Stress Regulation and Quality of Pedagogical Work Among Professionals in Finnish Early Childhood Education Settings

Nislin, M., Sajaniemi, N., Suhonen, E., Sims, M., Hotulainen, R., Hyttinen, S. & Hirvonen, A. JECER 4(1), 2015, p. 42–66.

This study examined early childhood professionals’ (ECPs) stress regulation and the demands and resources they encounter at work, and considered how these factors are associated with the quality of pedagogical work in daycare. The participants were 117 ECPs from 24 daycare centers in the Helsinki metropolitan area, Finland, with data collected using surveys, cortisol measurements, and observational assessments.