Kirjoittajille

Ohjeet suomeksi kirjoittaville:

Varhaiskasvatuksen Tiedelehti, JECER, julkaisee teoreettisia ja tutkimusartikkeleita laaja-alaisesti koskien 0-8-vuotiaiden lasten kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Monet erilaiset lähestymistavat ovat tervetulleita (mm. yhteiskunnallinen näkökulma lapsuuteen, varhaisvuosien pedagogiikka, asiantuntijuudessa kehittyminen ja ammatillinen koulutus sekä johtajuuden kysymykset varhaiskasvatusorganisaatioissa). Voit kirjoittaa artikkelisi joko suomeksi tai englanniksi. Nämä ohjeet koskevat suomenkielisiä artikkeleita ja poikkeavat englanninkielisten artikkelien kirjoitusohjeista (ks. sanamäärät).

Lehtemme artikkelit ovat avoimia kaikille lukijoille. Artikkelit julkaistaan verkossa heti, kun ne on hyväksytty julkaisukelpoisiksi, ja kootaan lopulta vuosikerroiksi. Kirjoittaja vastaa itse tekstinsä kielenhuollosta ennen artikkelin lähettämistä arvioitavaksi. Kirjoitusten tulee olla alkuperäisiä. Artikkeli ei saa olla – osittainkaan – julkaistu muualla tai lähetetty muualle arvioitavaksi samanaikaisesti. Toimituskunta päättää viimekädessä artikkeleiden julkaisemisesta.

Suomenkielisen artikkelin pituus on normaalisti enimmillään 5000 sanaa ilman lähdeluetteloa. Artikkelin alussa oleva tiivistelmä voi olla enimmillään 150 sanaa. Artikkelin sähköisen tiedoston koko voi olla kaikkineen 8 MB, mikä tulee ottaa huomioon, mikäli artikkeli sisältää kuvia tai kuvioita. Jokainen toimitukselle lähetetty artikkeliehdotus annetaan tunnistamattomana kahden toisistaan riippumattoman arvioitsijan arvioitavaksi. Arvioinnissa otetaan huomioon sekä artikkelin tieteelliset ansiot että sen luettavuus ja soveltuvuus lehden julkaisualaan.

Julkaisemme myös lyhyitä kirjoituksia, jotka käsittelevät tutkimusmetodologisia aiheita tai ovat kriittisiä kommentteja julkaistuihin artikkeleihin. Lyhyet kirjoitukset voivat olla myös selvityksiä esimerkiksi pilottityyppisestä tutkimuksesta tai kehittämistyöstä. Näiden kirjoitusten tavoitteena on herättää reflektointia ja keskustelua kyseisestä aihepiiristä. Tällöin käsikirjoituksen pituus voi olla enimmillään 2800 sanaa (sekä sisällysluettelo ja tiivistelmä). Lyhyeksi kirjoitukseksi tarkoitettu käsikirjoitus ei käy läpi vertaisarviointiprosessia, vaan se arvioidaan lehden toimituksessa.

Kaikki käsikirjoitusehdotukset lähetetään lehden toimitukselle aseteltuna JECERin omalle kirjoituspohjalle. Se ohjaa luomaan MS-Word-tiedoston, jossa leipätekstin fonttina on Cambria 12pt ja rivivälinä 1,15. Lähteisiin viitataan tekstin sisällä. Viittaustyyli ja lähteiden merkitsemistyyli noudattavat APAn mallia (Publication Manual of the American Psychological Association 6th Edition, http://www.apastyle.org/). JECERin artikkelien kirjoituspohja, joka noudattaa edellä mainittuja perusohjeita ja antaa lisätietoa tekstin asettelusta, on ladattavissa tästä linkistä.

Ehdotus artikkeliksi toimitetaan sähköisenä sähköpostin liitteenä ja lähetetään lehden vastaavalle toimittajalle Leena Turjalle s-postiosoitteeseen leena.m.turja@jyu.fi tai tietyn teemanumeron osalta kyseisestä numerosta vastaavalle toimittajalle.

Toimittajat myös vastaavat mielellään artikkelia koskeviin kysymyksiin.