Toimituskunta

Varhaiskasvatuksen Tiedelehti (JECER) on Suomen Varhaiskasvatus ry:n (http://eceaf.org)  kustantama ja ylläpitämä. Yhdistyksen juuret ovat kansainvälisessä varhaiskasvatuksen organisaatiossa ACEI,  the Association for Childhood Education International (http://www.acei.org/). JECER-lehden toimituskuntaan kuuluu varhaiskasvatuksen tieteellisiä asiantuntijoita Euroopasta, USA:sta ja Aasiasta.

Varhaiskasvatuksen Tiedelehti –  Journal of Early Childhood Education Research JECER on saanut oikeuden käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta 7.11.2016 alkaen. Vertaisarvioidut artikkelit erottaa Vertaisarvioitu - Peer-reviewed -merkistä.

Lehden julkaisusta vastaavat toimituskunnan jäsenet ovat:

KT Johanna Heikka, päätoimittaja, Itä-Suomen yliopisto
KT Leena Turja, vastaava toimittaja, Jyväskylän yliopisto
KT Niina Rutanen, vastaava toimittaja, Jyväskylän yliopisto

FT Eeva Hujala, Tampereen yliopisto
PhD James Hoot, University at Buffalo, State University of New York, U.S.A.
KT Hannele Karikoski, Oulun yliopisto
KT Jarmo Kinos, Turun yliopisto
KT Riitta Korhonen, Turun yliopisto
KT Päivi Kupila, Tampereen yliopisto
FT Lasse Lipponen, Helsingin yliopisto
PhD Corinne Meier, University of South Africa
KT Anneli Niikko, Itä-Suomen yliopisto
FT Marja Nurmilaakso, Helsingin yliopisto
EdM Tiina Peterson, Chief Expert at Estonian Ministry of Education and Research
PhD Manjula Waniganayake, Macquarie University, Australia
KM Mervi Eskelinen, Tampereen yliopisto

Toimituskuntamme jäsenet vastaavat mielellään lisäkysymyksiisi:

Johanna Heikka johanna.heikka@uef.fi
Niina Rutanen niina.a.rutanen@jyu.fi
Eeva Hujala eeva.hujala@uta.fi
James Hoot james.j.hoot@buffalo.edu
Hannele Karikoski hannele.karikoski@oulu.fi
Jarmo Kinos jarmo.kinos@utu.fi
Riitta Korhonen riitta.korhonen@utu.fi
Päivi Kupila paivi.kupila@staff.uta.fi
Lasse Lipponen lasse.lipponen@helsinki.fi
Corinne Meier Meierc@unisa.ac.za
Anneli Niikko anneli.niikko@uef.fi
Marja Nurmilaakso marja.nurmilaakso@helsinki.fi
Tiina Peterson tiina.peterson@hm.ee
Leena Turja leena.m.turja@jyu.fi
Manjula Waniganayake manjula.waniganayake@mq.edu.au
Mervi Eskelinen eskelinen.mervi.k@student.uta.fi