Vanhempien käsityksiä päiväkoti-ikäisten lasten kasvisten, hedelmien ja sokeripitoisten elintarvikkeiden syömiseen vaikuttavista tekijöistä

Vanhempien käsityksiä päiväkoti-ikäisten lasten kasvisten, hedelmien ja sokeripitoisten elintarvikkeiden syömiseen
vaikuttavista tekijöistä

Kirjoittaja: Carola Raya (carola.ray@folkhalsan.fi), Suvi Määttäb, Gun Roosc & Eva Roosd

Lähde: Journal of Early Childhood Education Research; Vol 5(1), p. 115-135.

Kokoteksti: PDF

Tiivistelmä: Vanhempien käsityksiä siitä, mitkä asiat vaikuttavat päiväkoti-ikäisten lasten kasvisten, hedelmien ja sokeripitoisten elintarvikkeiden syömiseen, ei ole juuri tutkittu. Vanhempien merkitys on kuitenkin keskeinen lasten ravitsemuksessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään vanhempien käsityksiä lasten hedelmien, kasvisten ja sokeripitoisten elintarvikkeiden syöntiin vaikuttavista tekijöistä. Kuusi fokusryhmähaastattelua toteutettiin 3–5-vuotiaiden lasten vanhemmille (N=17) syksyllä 2014. Kaksi tutkijaa analysoi haastatteluaineiston itsenäisesti. Tutkimuksen tulokset luokiteltiin neljälle vuorovaikutuksen tasolle: a) lapsi ja vanhemmat (lapsen persoonallisuuden piirteet, vanhempien roolimalli), b) kodin fyysinen ja sosiaalinen ympäristö (vanhempien viitseliäisyys, vanhemmuuskäytännöt säätelevät esille laittoa), c) koti ja päiväkoti (päiväkodista uusia makuja perheen arkeen, ateriarytmi) ja d) kotiympäristö ja yhteiskunta (kasvisten ja hedelmien kalleus, julkinen keskustelu). Johtopäätöksenä voidaan todeta, että vanhemmat käsittivät olevansa vuorovaikutuksessa lasten, kodin ympäristön, päiväkodin ja yhteiskunnan kanssa koskien lasten kasvisten, hedelmien ja sokeripitoisten elintarvikkeiden syöntiä. Vanhempien tietoisuuden lisääminen rajoituksista ja selkeistä säännöistä voi olla hyödyllistä. Lisätutkimuksia tarvitaan päiväkodin ja kodin välisestä vuorovaikutuksesta sekä sosioekonomisen aseman merkityksestä.

Asiasanat: päiväkoti-ikäiset lapset, ruokatottumukset, vanhempien käsitykset, laadullinen tutkimus

ISSN: 2323-7414

ISSN-L: 2323-7414 online

Kirjoittajan organisaatio: a, bFolkhälsanin tutkimuskeskus, Helsinki, c, dOslo and Akershus University College of Applied Sciences, Consumption Research Norway SIFO, Oslo, Norja